top of page

Creating a better world by learning how Emotional Intelligence can make the difference.

SCHOOL FOR EMOTIONAL INTELLIGENCE

Fase Tuckman 

Een uiteenzetting van het "fight right" team fasen model.

 

Fase 1: Vormfase

Het team is aanvankelijk bezig met oriëntatie. Deze oriëntatie is nodig om de grenzen te identificeren van zowel interpersoonlijke als taakgedragingen. Dit leidt tot een totstandbrenging van afhankelijkheidsrelaties met de leider en met de teamleden. Teamleden gedragen zich onafhankelijk. Zij kunnen gemotiveerd zijn, maar ze zijn ook tamelijk slecht geïnformeerd over de doelstellingen van het team. Men ervaart onzekerheid en bezorgdheid, maar zal dit niet laten blijken. De (project)manager moet het team bijeenbrengen, zorgdragen voor het creëren van vertrouwen en (psychologische) veiligheid. In deze fase is een dirigerende leiderschapsstijl gewenst. Teamleden verwachten richting en duidelijkheid van de teamleider.
 

Fase 2: Stormfase (misschien wel de belangrijkste fase)

Het team wint aan vertrouwen, men durft zich langzaam maar zeker meer uit te spreken naar elkaar en naar de teamleider. Er ontstaan discussies en conflicten rond de manier van samenwerken, interpersoonlijke kwesties en de doelen van het team. De leden van het team laten hun eigen persoonlijkheden zien wanneer zij kennismaken met elkaars ideeën en perspectieven. Frustratie of onenigheden over doelstellingen, verwachtingen, rollen en verantwoordelijkheden worden beetje bij beetje meer en openlijk geuit. In het uiten van eigen persoonlijkheden worden teamleden gehinderd door de angst om buiten de groep te vallen, en gestimuleerd door de angst om zich teveel aan de groep aan te moeten passen. De teamleider dient het team te begeleiden in deze moeilijke overgangsfase. In deze fase is een teaminterventie d.m.v. een teamassessment en teamcoaching van belang.


De EQ Academy begeleidt met haar programma's teamleiders en teamleden in het stimuleren en het uiten van mening en inbreng op basis van zes succesfactoren. Tolerantie voor elkaar en voor elkaars verschillen mag worden benadrukt. Een teaminterventie boeit, bindt en beloont het team voor hun inbreng en gezamelijk plaveren zij het pad naar de volgende fase.  Stel je als teamleider neutraal op tijdens de conflicten die zich in deze fase voordoen. Het is van essentieel belang dat de teamleden deze onderlinge conflicten zelf leren oplossen. Dit is een essentieel onderdeel om door te gaan naar de volgende fase.

 

Fase 3: Normfase

Als het team de stormfase door is kan er op een meer volwassen manier worden gepraat over de samenwerking. Men zal kritische punten niet meer ervaren als een persoonlijke aanval maar als een constructieve, taakgerichte discussie (rollen). De regels, waarden, normen en methodes van het team worden verder uitgewerkt. De doelmatigheid van het team stijgt en ze begint met het ontwikkelen van een eigen identiteit. Teamleden staan meer open voor elkaar, de samenwerking zal in deze fase steeds soepeler gaan verlopen. Men werkt constructief aan het oplossen van interpersoonlijke problemen, de groepscohesie en het motivatieniveaus stijgen. De teamleider geeft in deze fase het team meer autonomie, een participatieve stijl is wenselijk.

 

Hiernaast zie een korte uitleg over Tuckman's Model "fight right".

Fase 4: Prestatiefase

Met teamrollen wordt flexibel en functioneel omgegaan, de groepsenergie komt geheel ten goede van de taak. Het (project)team functioneert nu als een echte eenheid. Het werken in het team is plezierig en gaat als vanzelf. Teamleden hebben een duidelijk inzicht in de doelen van het team en staan hier ook gezamenlijk achter. Ook de manier van samenwerking is duidelijk. Het team is nu bekwaam, autonoom en in staat het besluitvormingproces zonder inmenging van de teamleider uit te voeren.  De teamleider kan nu gaan delegeren en zich meer bezig gaan houden met de omgeving waarin het team actief is.

 

Fase 5: Herformingfase

Als binnen het team, mensen of het doel zal veranderen vallen we automatisch terug in het model. Dit gebeurt tegenwoordig erg veel en er wordt weinig tot geen aandacht aan geschonken door de manager/leidinggevende avn het team. Echter, deze veranderingen zijn van groote invloed op de prestaties van het team.

Gevoel, interactieniveaus en processen worden genegeerd. Teamleiders zullen opnieuw moeten investeren (coaching) in de groepsdynamiek en het gedrag d.m.v. opnieuw te focussen op het gezamenlijke doel en de rollen Door teaminterventies wordt helder op welk niveau en binnen welke fase het team zit en hoe je als team weer effectief kunt 'opschakelen" naar de volgende fasen.

                                                                                                                                                                        coachingtools en modellen

NIVEAUS BETROKKENHEID
Systemische Levensloop
bottom of page