top of page

Creating a better world by learning how Emotional Intelligence can make the difference.

SCHOOL FOR EMOTIONAL INTELLIGENCE

Team Assesment -Teamontwikkeling

Teams zijn in beweging!
Groei, fusie, andere manager of collega, nieuwe doelstelling, andere strategie, nieuwe functie of een andere werkplek. Teams staan veel onder druk en de druk op teams neemt toe. Omdat teams onderhevig zijn aan veranderingen en medewerkers sneller dan ooit te voren wisselen van baan, zijn team voortdurend in beweging.

 

Teamleden zijn vaak ook lid van meerdere teams tegelijkertijd en werken niet alleen fysiek samen, maar ook online, men moet vaak beter presteren met minder; tijd, budget, aantal medewerkers en kennis.

Er wordt vaak te weinig tijd vrij gemaakt voor innovatie en teamontwikkeling op het gebied van de "softskills".

 

Een Teamontwikkelingsprogramma leert het team via "learning by doing", (shadow) coaching, teamcoaching en individuele coaching de juiste actieplannen een positieve en succesvolle verandering te doorgaan.

 

De Eerste stap binnen het programma ie een Teamassessment. 

Een Teamassessment biedt antwoorden op de vragen waar het team vandaag de dag tegenaan loopt.

 

Een eerste vertaalslag naar het Tuckman Model "Fight right" biedt de organisatie de juiste handvatten om met de teams inzichten en bewustwording te creeren in welke fase het team verkeert. Pas dan kan het team of de organisatie leren succesvol te zijn en het verschil maken, naar elkaar, de klant en natuurlijk in de markt.

 

Vraag:

 

  • Is ons team in staat zich snel genoeg aan te passen aan een steeds sneller veranderende omgeving?

  • Wordt er naast focus op winst ook gewerkt aan waarden zoals gedrag en duurzaamheid binnen de organisatie?

  • Is ons teams zich bewust van hun valkuilen en kwaliteiten?

 

Bruce Wayne Tuckman ontwikkelde het fasemodel en is nog steeds invloedrijk in de theorie van groepsontwikkeling. Volgens Tuckman is het doorlopen van alle fasen noodzakelijk om als groep uit te groeien tot een optimaal functionerend team. Dit betekent dat een team nooit goed zal presteren zolang ze geen gezamenlijke conflicten hebben doorgemaakt en geen gedragsnormen hebben vastgesteld.

 

De vijf fasen of stadia in de ontwikkeling van teams worden niet altijd strikt na elkaar doorlopen. Sterker nog, veel teams blijven halverwege steken. Ze ontwikkelen dan eigen gedragsregels en afspraken (vaak onbewust) die contraproductief zijn. Roddelen, klagen of de problemen op de verkeerde plek leerleggen is vaak wat er gebeurt in teams die snel erg taakgericht gaan handelen. In plaats van open te communiceren en daardoor doelgericht en productief (succesvol) te handelen.
 

De vijf fasen van teamontwikkeling volgens Tuckman:

  • Vormfase

  • Stormfase

  • Normfase

  • Prestatiefase

  • Reformingfase

 

In dit filmpje wordt kort en duidelijk vertelt hoe het werkt met fases.

 

Succesfactoren binnen teams

Deze belangrijk maar vaak vergeten onderdeel binnen team-ontwikkeling die gericht is op EQ vraagt om nieuwsgierigheid, lef en commitment van alle deelnemers uit het team.

 

Het structureel blijven toetsten, evalueren en trainen op de EQ basisprincipes en de succesfactoren voor teams met de volgende vragen;

 

Wie ben ik?                                       

Welke keuzes heb ik?                      

Wat laat ik daardoor zien?             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQ Toolbox

De EQ Academy werkt met een aantal modellen, methodieken en technieken om zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen ondersteunen in innovatietrajecten, teamontwikkeling en persoonlijke coaching. Allen zijn gericht op (zelf)inzicht en (zelf)bewustwording op het gebied van gedrag. Hiermee ondersteunen wij het professionals uit het bedrijfsleven en de topsport met behulp van diverse werkvormen.

Een greep uit de EQ Toolbox:

 

* Zes succesfactoren voor teams

* Mindmapping

* Niveaus van betrokkenheid en communicatie

* DSKO Model 

* Shadowcoaching

* EQ Coaching (team en individu)

* 360° feedback model

* Teamfase - Fight Right Model

 

Voorbeeld:

De succesfactoren voor teams zijn;

 

1. Heldere doelstelling

2. Open communicatie

3. Gezamenlijke verantwoordelijkheid

4. Wederzijds respect (veiligheid)

5. Flexibel aanpassen

6. Initiatief tonen

 

De vier niveaus van betrokkenheid en communicatie zijn:

1. Inhoud (wat)

2. Proces (hoe)

3. Interactie /relatie (welke manier)

4. Gevoel (passie)

 

Binnen alle programma's en ontwikkelingstrajecten van de EQ Academy bieden wij intensieve begeleiding op een reeks van signalen uit de praktijk. Binnen het ontwikkelen van EQ vaardigheden (softskills) reiken wij een aantal ‘tools’ aan die effectief bijdragen aan het optimaal functioneren van teams op basis van gevoel en mentale capaciteit. Onze programma's zijn ingericht om nieuwe mogelijkheden, op intrinsiek en extrinsiek vlak te herkennen en te benutten.
 

Wie zijn wij?

Welke keuzes maken wij?

Wat laten we zien/wat bieden wij? 

​EQ maakt creatiever, flexibeler, geeft een groter incasseringsvermogen, verbeterd besluitvorming en teamprestaties.

Teamtraining
Teamontwikkeling
Teamassessment
Succesfactoren voor teams

Een teamscan voor teams in beweging. 

Resultaat:
Inzicht en duidelijkheid over de kenmerken van de fase waar het team zich bevind, Een teamassessment boeit, bindt en beloont het team voor hun inbreng en gezamelijk plaveren zij het pad naar de volgende fase.  

 

Voor wie:  teams vanaf 3 tot 12 personen (meer personen op aanvraag).
 

Waar: twee unieke locaties in Amstelveen en Alphen aan den Rijn. In overleg kan deze training ook op andere locatie in Nederland gegeven worden.

 

Teamassessments binnen verandertrajecten
Op dag één maken we met het hele team de Teamscan, deze teamscan geeft inzicht in teamkwaliteiten en teamontwikkeling-mogelijkheden, waar of waarom worden kanzen niet benut?  kwaliteiten niet gezien of gebruikt? Na de Teamscan wordt een gezamenlijke conclusie geformuleerd. Na deze echte doorbraak sessie wordt met ondersteuning van onze coach(es)       in het Teamontwikkeling programma een helder plan (nieuw script) gemaakt en gein

                                                                         
Ben je traininer of coach of teamleider en heeft het team al een start gemaakt? gebruik dan het Teamassessment / Teamscan als katalisator en meetmoment om te zien welke succesfactoren nog aandacht en ontwikkeling behoeven.

                                                                                                    

*Prijs is uitgaande van max 10 personen voor twee dagdelen 
(9.00 -17.00 uur) inclusief , koffie/thee/water/koek en lunch:

 

€ 270,- per persoon

Prijs voor onze uitgebreidere Teamontwikkeling trajecten en meerdaagse programma's zijn op aanvraag. 
 

(bedragen zijn exclusief btw).

 

bottom of page