top of page

SCHOOL FOR EMOTIONAL INTELLIGENCE

Creating a better world by learning how Emotional Intelligence can make the difference.

DiSKO Model

“We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grote kansen, briljant vermomd als onmogelijke situaties.”
~ Charles R. Swindoll

 

Emotionele Intelligentie draagt effectief bij aan inzichten in groeps en -teamprestaties. Om snel tot de kern van een situatie door te kunnen dringen, werkt de EQ Academy met o.a. het DiSKO model. Een eenvoudig model wat inzichtelijk maakt op welke manier wij mensen in het leven staan en hoe wij met problemen en uitdagingen omgaan. Wij delen onze werkmethodieken en modelen graag met anderen zodat het de juiste inzichten biedt en je helpt in EQ ontwikkeling. Bewustzijn in hoe jij op situaties en omstandigheden in je leven reageert is de eerste stap.

 

Vier niveaus van bewustzijn

In het algemeen zou je kunnen zeggen dat we op vier niveaus van bewustzijn met onze dagelijkse ervaringen omgaan: Drama, Situatie, Keuze en Optie (optie staat voor gelegenheid). Deze woorden vormen een handig ezelsbruggetje om de vier niveaus eenvoudig te onthouden. De beginletters vormen de afkorting DSKO (spreek uit DiSKO). Deze vier lagen van bewustzijn bieden een structuur om zo snel en doeltreffend mogelijk tot de kern te komen van wat er gaande is. Het is een handvat tot bewustwording. Een handvat die je helpt betekenisvolle verschuivingen te maken in het benaderen van uitdagingen en situaties. De eenvoud van dit model verruimt het bewustzijn snel. Inzicht in deze vier niveaus is ook een eerste stap op weg naar transformationele bewustwording en het creëren van een wereld die wel voor je werkt.

 

Drama 

De wereld van drama:  wiens schuld is dit?

Drama leeft aan de oppervlakte. De Drama-laag van betrokkenheid is zoiets als: “…en toen zei hij, toen zei zij, … en toen gebeurde dit en toen zei zij, en toen zei hij…” dat niveau. Het is zo makkelijk om op het dramaniveau te blijven steken. Je reageert dan alleen maar op de emoties van een situatie of een verhaal, zonder daarbij na te denken over hoe je erop in wilt spelen. Als je sensitief wil zijn voor de behoeften, gevoelens en omstandigheden van anderen, is zonder nadenken reageren een belangrijke valkuil.

 

We laten ons allemaal wel eens door anderen en door situaties meeslepen, vooral als we een emotioneel belang hebben in wat er gaande is. Op het Dramaniveau ligt de nadruk meestal op het vinden van iemand die je de schuld kan geven. Typische vragen zijn hier: “Wiens schuld is dit? Hoe gebeurde het? Kun je geloven dat hij dat deed? Wat dachten zij?” Denk eens terug aan een moment in je persoonlijke of professionele leven waarop je verstrikt raakte in het Dramaniveau.

 • Hoe voelde dat?

 • Wat gebeurde er met je focus en met jouw energie?

 

Vast raken in het Dramaniveau kan ieder van ons gebeuren, je bent zeker niet de enige! Maar met een verhoogd bewustzijn en met oefening, kun je leren om snel en bewust voorbij het drama te komen en een begin maken met het duidelijker waarnemen en begrijpen van de situatie. 

 

Als je blijft oefenen, zul je veel minder vaak in het Dramaniveau verwikkeld raken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Als we voorbij het drama komen, belanden we op het niveau van Situatie. Omdat we nu verder kijken dan het drama, zijn wij veel duidelijker in staat om te zien wat er werkelijk gaande is of was.

 

De typische vraag is hier:

 • “Hoe lossen we dit op?”

 

Het belangrijkste aandachtspunt op dit niveau is meestal schadebeheersing. Hoe snel kunnen we het probleem oplossen en de dingen weer ‘normaal’ krijgen?

 

Vervolgens gaan we verder en laten de situatie achter ons, meestal zonder te leren wat er is gebeurd. Als gevolg daarvan zal zich waarschijnlijk spoedig een soortgelijke situatie of uitdaging voordoen, omdat echte, onderliggende kwesties nooit bij ‘de kern’ worden aangepakt. Helaas komen we maar al te vaak niet verder dan dit niveau. We zijn goed geschoold om te zoeken naar wie of wat we de schuld kunnen geven, of om problemen op te lossen, maar blijven steken op de eerste twee niveaus.

Het derde niveau, Keuze, nodigt ons uit tot een bewustzijns-verschuiving. Hier spreken we niet over keuzes om een situatie op te lossen, maar over de keuze wie wij binnen deze situatie zullen zijn –onze relatie met wat er gebeurt.

 

Op dit niveau zijn de vragen: “wie ben ík in deze situatie? Wat is mijn rol in het veroorzaken van deze toestand? Wat is mijn rol in wat er nu gebeurt? Welke stappen kies is om verder te kunnen gaan?” Dit derde niveau nodigt ons uit te herkennen dat, hoewel we niet direct in staat zijn de omstandigheden of de situatie te veranderen, we tenminste kunnen kiezen wie wij zullen zijn in deze situatie.

 

En dat is een enorme stap verder dan tot waar de meeste mensen gaan. Zo claim je de verantwoordelijkheid en keuze met betrekking tot de situatie en kan je alleen of samen beginnen iets nieuws te creëren. De deur staat nu open voor transformatie en duurzame verandering.

Tenslotte is het vierde niveau, en waar leiderschap en coaching het meest diepgaand optreden: Optie/Gelegenheid.

Wanneer we daarheen opschuiven, wordt onze eerste vraag: “Welke optie ligt hier? Welke gelegenheden doen zich hier voor? Wat wil er gebeuren?” Op dit niveau ligt de ware macht. Hier strijden we om het goud! Op het niveau van Optie/Gelegenheid kom je snel tot de kern van de zaak.

 

Vragen als:

 • Wat wil hier gebeuren?

 • Welke mogelijkheden ontstaan hier?
  nodigen iedere betrokkene uit om op een hoger niveau van bewustzijn waar te nemen. Op dit diepere niveau kan iedereen grote lessen en krachtige voorwaartse bewegingen ervaren. Het opent de deur naar veel meer inzicht en informatie dan wanneer je alleen maar zo snel mogelijk het probleem oplost. Het brengt absoluut een hoger bewustzijn teweeg dan beschikbaar zou zijn wanneer je uitsluitend op het Dramaniveau zou reageren!

 

Leren leven en werken vanuit de niveaus van Keuze en Optie, begint met gericht en gedisciplineerd genoeg zijn om voorbij het Drama te stappen.

 

Vervolgens moet je moedig genoeg zijn om de Optie, de Gelegenheid, bij de naam te noemen in plaats van uitsluitend het probleem op te lossen.

 

Het begint dus met dapper genoeg zijn:

 • om te kiezen wie jij wilt worden/zijn,

 • om te kiezen welke relatie je wilt hebben met de omstandigheden die zich voordoen,

 • om een gewoonte te maken van het stellen van de vraag: “Waar ligt hier de optie of de gelegenheid?”

 

Op deze manier help je anderen om ook naar de niveaus van Keuze en Optie te gaan. Je zet een eerste stap naar het creëren van een wereld die wél werkt. Transformationele bewustwording leert je luisteren naar en reageren op Keuze en Optie, ONGEACHT waar anderen zich ophouden. Hoe meer jij vanuit dat diepe niveau leeft, des te meer zullen de mensen om je heen, ook op deze diepere niveaus van bewustzijn leren leven.

 

Vraag aan jezelf

Op welke van de vier niveaus (Drama, Situatie, Keuze en Optie) leef jij meestentijds?

Wat is jou standaardniveau?

 

Neem eens een paar dagen de tijd om bij jezelf na te gaan hoe jij op situaties en omstandigheden in je leven reageert. Onderzoek je reactie op uitdagingen, conflicten en mogelijkheden.

 

 • Heb je de neiging verstrikt te raken in drama of die zelfs te creëren?

 • Ga je rechtstreeks naar het Situatie niveau en zoek je zo snel mogelijk naar oplossingen?

 • Of neem je de tijd voor reflectie en ga je snel naar Keuze en Optie?

 

Tip voor de toekomst
Vel geen oordeel over wat je waarneemt. Let gewoon op en kijk wat er in je bewustzijn begint te verschuiven. Eenvoudig door je standaardreacties op te merken. 

 

Het creëren van een wereld die wel werkt, begint met leven op de niveaus van Keuze en Optie. “Wat wil hier gebeuren?” is jou volgende stap. Vanaf dit punt luister je alleen nog. Je luistert naar de verschillende niveaus van bewustzijn in jou; die jou de weg vooruit tonen. De keuze om op deze niveaus te leven is een eenvoudige, maar ingrijpende verschuiving in hoe je het leven benadert.

 

Transformeren kun je leren

Het is de eerste laag van het fundament voor de ontwikkeling van transformationele bewustwording op basis van Emotionele Intelligentie.

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Bron: Transformational Presence. Auteur: Alan Seale

 

bottom of page